WH-P116(气雾、喷雾系列)

适用产品:适用于清洁剂、空气清新剂等

泵出剂量:4.8-8.0CC

规  格:52Φ 410 | 59Φ 415 | 65Φ 410

首次泵出只需按3-5次即可

多重防漏提供您最大保障,符合国际无毒性泵之标准

多种颜色选择,可配色,各式样多色彩之铝盖  
WH12-R002 (52ф)
WH12-R003 (65ф)
WH12-R004 (65ф)
WH12-R005 (52ф)
    
WH12-R006 (52ф)
WH12-R007 (52ф)
WH12-R007 (52ф)
WH12-R009 (59ф)
    


鸿闻技术有限公司 版权所有 © 2007-2018